Nahajate se tukaj

CULT o skupnih vrednotah in izobraževalnih sistemih

Danes, 29. junija 2017, so na zasedanju Odbora CULT v Evropskem parlamentu med drugim razpravljali o tem, kako učiti skupne vrednote v Evropi. Razprava je potekala na podlagi opravljene raziskave, ki jo je naročil Evropski parlament (Demokracija in toleranca v edukacijskih politikah in praksa v državah članicah). Študijo je predstavil prof. Wiel Veugelers z Univerze za humanistične študije iz Utrechta. V raziskavi je sodelovala skupina strokovnjakov iz vseh 28 držav članic.

Avtor raziskave je precej kritično ocenil prakso v državah članicah. V zadnjih letih se je sicer povečalo zanimanje za poučevanje nekaterih skupnih vrednot, ki jih delimo Evropejci, a je Veugelers med drugim poudaril, da poučevanje vrednot ne more biti nevtralno, kar je bilo še pred leti splošno stališče. Šele zadnja leta smo se Evropejci začeli zavedati pomena skupnih vrednot.

Član Odbora CULT, dr. Milan Zver, je v razpravi poudaril, da so vrednote jedro kulture in da ima tudi Evropa kljub kulturni raznolikosti tudi skupno kulturno podlago, začenši s skupno versko (krščansko in judovsko) tradicijo, antično filozofijo, razsvetljenstvom, itd. Le na teh podlagah se je lahko razvil evropski vzorec vrednot, ki ga sestavljajo svoboda, enakost med spoloma, dostojanstvo človeka, solidarnost, kot tudi politične vrednote in načela, kot so demokracija, strpnost, mir, itd. Zver je poudaril izjemno vlogo izobraževanja in vzgoje, tako formalne kot neformalne. Nikakor pa po njegovem mnenju ne smemo podcenjevati izjemnega vpliva, ki ga imajo na politično-kulturno klimo tudi sodobni mediji.

Dr. Milan Zver je pozdravil vse večjo naklojenost evropskih institucij vprašanju vzgoje in izobraževanju za demokracijo ter izrazil upanje, da bodo temu sledile tudi države članice. V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da se vrednot ne da le priučiti, ampak se jih usvoji tudi s privzgojitvijo.