Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver o harmonizaciji poklicnih kvalifikacij na ravni EU

Dr. Milan Zver je v četrtek, 18. januarja 2018, sodeloval v razpravi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu o izvajanju direktive o poklicnih kvalifikacijah in potrebi po reformi poklicnih storitev.

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij določa pravila za samodejno priznavanje številnih poklicev na podlagi usklajenih minimalnih zahtev usposobljenosti, splošnega sistema za priznavanje poklicnih kvalifikacij, sistema za samodejno priznavanje poklicnih izkušenj in novega sistema za čezmejno opravljanje storitev v okviru reguliranih poklicev.

Dr. Zver je na plenarnem zasedanju dejal, da na ravni EU nimamo veliko direktiv na področju izobraževanja in uspešnega pravnega okvira na področju poklicnih kvalifikacij. Direktiva 2005/36/ES je tako ena redkih, ki poskuša harmonizirati poklicne kvalifikacije na ravni EU. Kot je poudaril dr. Zver pa je harmonizacija poklicnih kvalifikacij zelo občutljiva tematika, kajti države članice imajo različne sisteme za določanje poklicnih kvalifikacij. V Nemčiji na primer določajo poklicne kvalifikacije poklicna združenja, drugje je to področje v pristojnosti javnih uslužbencev. Zato moramo biti pri uvajanju harmoniziranih poklicnih kvalifikacij pazljivi ter najti pravo razmerje med regulacijo na ravni EU in nacionalno suverenostjo, je še zaključil dr. Zver.

Z namenom, da bi zagotovili preglednost predpisov o poklicih po vsej Evropi, je bil leta 2013 z Direktivo 2013/55/EU o spremembi Direktive 2005/36/ES v členu 59 uveden tako imenovani postopek medsebojnega ocenjevanja, v skladu s katerim so morale države članice do 18. januarja 2016 predložiti seznam vseh reguliranih poklicev, skupaj z zahtevami glede omejitve dostopa do ali opravljanja poklicev v zbirko podatkov, ki jo vzdržuje Komisija.

V okviru medsebojnega ocenjevanja se je izkazalo, da se raven regulacije poklicev med državami članicami zelo razlikuje. Kot omenja Poročilo o izvajanju direktive 2005/36/ES o poklicnih kvalifikacijah, ki je bilo obravnavano na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, je na ravni EU trenutno več kot 5 500 reguliranih poklicev, pri katerih pa obstajajo velike razlike med državami članicami.

Dr. Zver je ob tem poudaril, da na ravni EU zato potrebujemo bolj primerljive standarde. Leta 2008 je bil sicer sprejet tudi Evropski okvir kvalifikacij, ki pa je še vedno ni v celoti implementiran v pravne rede držav članic. Visokokakovostne poklicne storitve in učinkovito zakonodajno okolje so namreč bistvene za ohranitev ekonomskega, socialnega in kulturnega modela ter za krepitev konkurenčnosti EU za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest.