Nahajate se tukaj

Evropski izobraževalni sistemi potrebujejo modernizacijo

Dr. Milan Zver je danes v Bruslju na odboru za kulturo in izobraževanje (CULT) razpravljal o poročilu v zvezi z modernizacijo izobraževanja v Evropski uniji.

Kot je v svoji razpravi izpostavil evropski poslanec, je Evropska komisija v zadnjih letih objavila vrsto dokumentov, ki so povezani z modernizacijo izobraževanja v okviru Evropske unije, področje izobraževanja pa ima tudi pomembno vlogo v Beli knjigi o prihodnosti Evrope.

»Različna vrsta evropskih dokumentov tako izpostavlja, da so kakovostni in dobri izobraževalni sistemi temelj tudi za dobro evropsko sodelovanje, prav tako pa predstavljajo temelj za rast, zaposlovanje in nadaljnji razvoj demokratičnih družb,« je poudaril dr. Zver in dodal, da smo na ravni EU tudi zaradi nekaterih dobrih evropskih politik na dobri poti, da dosežemo cilj  40% mladih (ali ustrezen odstotek) s terciarno izobrazbo do leta 2020.

Poslanec se ob tem zaveda, da so evropski izobraževalni sistemi vendarle še vedno soočeni tudi z nekaterimi večjimi izzivi, katere še morajo ustrezno nasloviti ter preseči. »Ena najbolj trdovratnih težav v evropskih izobraževalnih sistemih so neusklajene spretnosti oziroma veščine  mladih, o čemer sem že večkrat govoril ob obravnavi različnih poročil, npr. Youth on the Move, Erasmus+, ter dokumentih, povezanih z bolonjskim procesom,« je dejal dr. Zver in nadaljeval, da »žal mnogi mladi zaključijo izobraževanje s slabimi osnovnimi kompetencami, kot so pismenost, digitalne kompetence, numerična znanja ter brez potrebnih širših veščin, kot so reševanje problemov, komunikacija, ipd.« Ena od težav, s katero se soočajo univerze oziroma fakultete znotraj EU pa je tudi ta, da izobraževalne ustanove niso dobro povezane z gospodarstvom ter pogosto premalo prispevajo k inovativnosti gospodarstva.

»Evropski izobraževalni sistemi torej močno potrebujejo modernizacijo in zagotoviti moramo, da bodo šole in fakultete postale najbolj atraktivni prostori za mlade v današnjem hiper-digitalnem okolju, kjer je treba tradicionalne metode izobraževanja izpopolniti tudi zaradi sodobnih tehnologij, s pomočjo katerih mladi pridobivajo mnogo različnih informacij,« je ocenil dr. Zver ter dodal, da lahko k zagotovitvi tega procesa pristopimo tudi z nadaljnjo implementacijo bolonjskega procesa ter povezovanjem različnih izobraževalnih ustanov z raziskovalnimi  in razvojnimi subjekti.