Nahajate se tukaj

Zver opozoril na nevarnost financiranja terorizma

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na današnji seji posebnega odbora Evropskega parlamenta o terorizmu opozoril, da dejavnosti Evropske unije na področju boja proti terorizmu niso ustrezne in učinkovite, kakor je sicer v uvodnem nastopu zatrdil predstavnik Evropske komisije. Po mnenju dr. Zvera posebej izstopata nekoherentno odzivanje Evropske unije in držav članic na teroristične grožnje in preslabo sodelovanja med nacionalnimi varnostnimi agencijami. Znan je ameriški model integracije dejavnosti obveščevalnih služb, zato so Američani na tem področju veliko bolj učinkoviti od nas. V prihodnje bo tudi Evropska unija morala storiti pomembne konkretne korake na podrčju izmenjave varnostnih podatkov.

Razprava se je večkrat dotaknila tudi vprašanja financiranja terorizma. Predstavniki Evropske komisije so poudarjali, da se osredotočajo na tri vrste dejavnosti na tem področju: na preprečevanje, na preiskave in na odziv. Zver je v zvezi s tem postavil vprašanje, kako je mogoče, da se v osrčju Evropske unije, v eni od držav članic zgodi, da iranski režim pod embargom preko svojih bank in slovenske banke opere eno milijardo evrov, domnevno z namenom razvijanja iranskega jedrskega programa in podpore terorizma. Mnogo tega denarja je bilo plasiranega tudi na destinacije v EU, v Nemčijo menda za okoli 80 mio evrov. Zver je dejal, da so bili vsi odgovorni pri vseh treh izpostavljenih vidikih boja proti financiranju terorizma popolnoma neučinkoviti oziroma neuspešni. Policije bi morale po mnenju dr. Zvera nemudoma ugotoviti, kje je ta denar in za kaj se uporablja. Evropski poslanec je še predlagal, da bi z odborom Panama, ki bo prav tako obravnaval #NLBIrangate, v prihodnje sklicali skupno sejo.

Predstavniki Komisije so na seji odbora TERR obljubili dodatno zakonodajo na področju financiranja terorizma, da bi bil boj proti temu bolj učinkovit. Največji problem pa je po mnenju Evropske komisije neimplementacija že sprejetih direktiv.