Nahajate se tukaj

Katoliško šolstvo pomembna dodana vrednost slovenski šoli

V petek, 20. 10. 2017 se je evropski poslanec, dr. Milan Zver, udeležil 20. obletnice gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru.

V svojem nagovoru je dr. Milan Zver poudaril, da »je katoliško šolstvo pomembna dodana vrednost slovenski šoli, kar še posebej pomeni za škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška.«

Zavod Antona Martina Slomška je mlada kulturna in vzgojna ustanova. Ustanovila jo je leta 1995 Nadškofija Maribor. Vzgoja in izobraževanje sta ključni dejavnosti Zavoda, zato so si od ustanovitve naprej prizadevali za delovanje gimnazije, ki je s šolskim letom 1997-1998 začela delovati pod imenom Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška.

Ob tej priložnosti, se je dr. Ivan Štuhec še posebej zahvalil dr. Milanu Zveru za vso pomoč Slomškovemu zavodu, ki jim jo namenil v času, ko je vodil ministrstvo za šolstvo in šport.

 »Kot je dejal že naš »goriški slavček« Simon Gregorčič, citiram: Visoko čislam učenjaka nam odstira teme zmot/še bolj cenim poštenjaka, ki ve, in hodi pravo pot/! To je bilo vselej vodilo tudi v Vaši gimnaziji, ki je mlade opremljala ne le z znanji, ampak tudi z ustreznimi vrednotami, ki jih potrebujejo v življenju«, je še povedal dr. Zver ter se ob koncu zahvalil vsem, še posebej dr. Ivanu Štuhecu, strokovnemu direktorju Zavoda, za pogum in vztrajanje, da lahko tako pomembna ustanova doživi dve desetletji uspešnega dela.