Nahajate se tukaj

Javna tribuna v Medvodah - šolstvo v Sloveniji in EU

Dr. Milan Zver se je dne 23. 4. 2010 v Medvodah udelezil javne tribune o solstvu in izobrazevalnem sistemu v Sloveniji in Evropski uniji. V svojem nastopu je opozoril na zastoj v dograjevanju in izvajanju izobrazevalnega sistema v Sloveniji po zadnjih volitvah, ko novi minister sodobnih standardov in sistemskih resitev, ki so bili izdelani v prejsnjem mandatu znotraj Ministrstva za solstvo, ne zeli izvajati. Negativne posledice, ki izhajajo iz tega, se ze kazejo in se bodo s potekom casa le se povecevale. Opozoril je tudi na skodljive vplive, ki nastanejo zaradi neustrezne politike na podrocju solstva, tudi na drugih podrocjih, kot je npr. demografska situacija. Podobne posledice povzroca zmanjsevanje standardov za ucence in dijake, npr. na podrocju dijaske prehrane. Opazni so tudi trendi, ki kazejo, da sedanja vladna politika na podrocju ucnih nacrtov opusca vspodbujanje domovinske vzgoje in poudarjanja obcecloveskih vrednot. Taksna politika sedanje vladne koalicije je celo v nasprotju s sistemsko usmeritvijo Evropske unije, ki ze v osnovi temelji na identiteti posameznih drzav clanic in njihovem jeziku in torej clanice celo vspodbuja, da ohranjajo in skrbijo za svojo nacionalno identiteto. V tem smislu je politika EU, ki temelji poleg pravic in svoboscin posameznika tudi na identiteti posamezne drzave clanice, torej nasprotno od npr. Zdruzenh drzav Amerike, kjer je bistvo njene demokraticne ureditve posameznik in njegove clovekove pravice in ne njegova nacija.
Na javni tribuni je z uvodnim nastopom in v razpravi sodelovala tudi namestnica dr. Zvera v Odboru za solstvo pri Strokovnem svetu SDS Mojca Skrinjar.