Nahajate se tukaj

Najbolj ogroženi sloji prebivalstva ne bodo zmogli energetske prenove stavb

Evropski parlament je danes v Strasbourgu podprl predlog zakonodaje za pospešitev prenove stavb s ciljem povečati njihovo energetsko učinkovitost, kar bi do leta 2030 znatno zmanjšalo emisije toplogrednih plinov in porabo energije v stavbnem sektorju. Ta naj bi do leta 2050 postal podnebno nevtralen.

Nove stavbe bodo morale biti brezemisijske od leta 2028, nove stavbe, ki jih uporabljajo ali upravljajo javni organi ali so v njihovi lasti, pa že od leta 2026. Vse nove stavbe, kjer je to tehnično primerno in ekonomsko izvedljivo, bodo morale biti opremljene z napravami za sončno energijo do leta 2028, stanovanjske stavbe, ki so v postopku večje prenove, pa do leta 2032.

Stanovanjske stavbe morajo do leta 2030 doseči vsaj razred energijske učinkovitosti E, do leta 2033 pa razred D. Na lestvici od A do G črka G predstavlja 15 % najmanj energijsko učinkovitih stavb v nacionalnem stavbnem fondu države članice. Nestanovanjske in javne stavbe morajo ta merila izpolniti do leta 2027 (razred E) oziroma do leta 2030 (razred D). Če se stavba proda, je v postopku večje prenove ali se ob podpisu nove pogodbe oddaja v najem, je treba izboljšati njeno energijsko učinkovitost, na primer z namestitvijo izolacije ali izboljšavami ogrevalnega sistema. Države članice bodo v nacionalnih načrtih prenove določile ukrepe za izpolnitev teh ciljev.

Parlament je stališče sprejel s 343 glasovi za, 216 glasovi proti in 78 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci bodo zdaj začeli pogajanja s Svetom o končni obliki zakonodajnega predloga.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je glasoval proti trenutnemu predlogu EU ukrepov za energetsko prenovo stavb, ki uvajajo zelo drage in nefleksibilne cilje za države članice in še posebej za najbolj ogrožene sloje prebivalstva. Kot poudarja evropski poslanec ti ne bodo zmogli finančnega bremena obvezne energetske prenove svojih domov do 2030.