Nahajate se tukaj

Osmo srečanje makedonske delegacije s predstavniki Evropske unije

Po februarskem srečanju v Skopju, je 29. in 30. novembra v Bruslju potekalo 8. srečanje makedonske delegacije s predstavniki Evropske unije. Na srečanju je tekla izmenjava mnenj med predstavniki Makedonskega državnega zbora ter predstavniki Evropskega parlamenta o odnosih med Evropsko unijo ter Makedonijo. Kasneje so se v razpravo, poleg poslancev obeh parlamentov, vključili tudi predstavniki Makedonske vlade, predstavniki Sveta evropske unije ter predstavniki Evropske komisije. Osrednja razprava se je nanašala na trenutno stanje razvoja civilne družbe, sodelovanje državljanov v procesu odločanja, svobodo izražanja in politični dialog. Prvi dan zasedanja so prisotni zaključili s pregledom stanja in delovanja javne uprave, sodstva in kazenskih sistemov, vključno s prizadevanji v boju proti goljufijam in korupciji.

Zadnji dan srečanja je v razpravi o poročilu o napredku Makedonije pri približevanju Evropski uniji dr. Milan Zver pozdravil napredek pri modernizaciji Makedonije zlasti na pravosodnem področju. Kot kažejo izkušnje iz drugih postkomunističnih držav, ki si prizadevajo za demokracijo, pravno državo, modernizacijo področnih politik in vzpostavitev ustreznih družbenih struktur, je prav to področje zelo občutljivo in težko. Zato je optimizem in zadovoljstvo ob že drugem zaporednem pozitivnem poročilu Evropske komisije o napredku Makedonije še toliko večje, zaradi česar ob določenih pogojih dr. Zver pričakuje, skorajšnjo določitev datuma za začetek pristopnega pogajalskega procesa.