Nahajate se tukaj

Seja odbora za kulturo in izobraževanje

Na današnji seji odbora za kulturo in izobraževanje je Milan Zver govoril o mladinski politiki v obdobju 2010-2018. Poudaril je, da mladi bolj kot moralne lekcije starejših potrebujejo ugodnejše razmere na trgu dela in v izobraževanju, da bo manj brezposelnosti med njimi in manj tistih, ki prezgodaj zapustijo izobraževanje. Mladi so zlasti v krizi najbolj ogrožena družbena skupina. Evropska mladinska politika bi morala bolj jasno oblikovati kazalnike za spremljanje razmer med mladimi, istočasno pa jim omogočiti izmenjavo dobrih praks, medsebojno učenje in druženje. Pri tem so razne oblike mobilnosti ključne. Zver se je zavzel za večjo vligo EP v strukturnem dialogu z mladimi, kjer sta doslej prednjačila zlasti EK in Svet.

Milan Zver o mladinski politiki v obdobju 2010-2018