Nahajate se tukaj

Sporna avstrijska zakonodaja o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu

Avstrija je s spremembo zakonodaje o boju proti plačilnemu in socialnemu dumpingu s 1.1.2017 uvedla izredno visoke kazni, ki jih mora plačati podjetje oziroma naročnik storitve v primeru ugotovljenih nepravilnosti. Namen sankcij je sicer ohranjati lojalno in nediskriminatorno konkurenco med avstrijskimi in tujimi podjetji ter zaščititi socialne pravice delavcev.

Globe, katerih vrednost lahko dosegajo do 50 tisoč evrov, pa se izrekajo predvsem zaradi majhnih birokratskih pomanjkljivosti, ki nimajo nobene povezave s temeljnim namenom zakona tj. preprečiti socialni dumping, ter pomenijo predvsem veliko finančno breme za mala in srednja podjetja.

Podjetniki, ki čezmejno opravljajo storitev v Avstriji, poročajo o prejemanju visokih kazni samo zaradi manjkajočih dokumentov in oz. njihovih prevodov v nemški jezik. Tudi v primeru, da jih dostavijo v roku, jim avstrijska finančna policija zaračunava še dodatne kazni na primer zaradi neustrezne višine postavke ali neustrezno razporeditvijo delavcev v avstrijske plačilne razrede.

Direktiva 2014/67/EU pa v 20. členu določa, da morajo biti predvidene kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitev učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

V zvezi s tem sprašujem Komisijo:

1. Ali Komisija meni, da so tako visoko izrečene kazni sorazmeren ukrep?
2. Ali Komisija ne meni, da taki ukrepi posredno diskriminirajo tuja podjetja in tako omejujejo prosti pretok storitev?