Nahajate se tukaj

Svetovni dan Romov

Ob današnjem Svetovnem dnevu Romov čestitam vsem Romom v Evropi, še posebej pa v Sloveniji. Romsko prebivalstvo je v EU še zmeraj prepogosto odrinjeno na rob in žrtev številnih predsodkov. Evropa nujno potrebuje delujoče ukrepe, ki bodo pripomogli k njihovi socialni, kulturni in gospodarski integraciji v družbo. Omogočiti jim je treba enakopraven dostop do zaposlitve, izobraževanja in primernih stanovanj in zagotoviti varstvo temeljnih pravic. V Evropskem parlamentu menimo, da v EU potrebujemo zavezujoče standarde in kazni, da bi naredili pomemben korak naprej. Upam in želim si, da bi EU čim prej sprejela in pričela uresničevati Strategijo za vključevanje Romov, katere predlog je Evropska komisija predstavila v tem tednu. Hkrati pa velja pozdraviti tudi odločitev Madžarske, ki je postavila boljšo integracijo Romov za eno od prednostnih nalog svojega predsedovanja.