Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver o razpravi glede poročila o programu Erasmus+

Evropski parlament danes odloča o poročilu glede programa Erasmus+, ki ga je pripravil glavni poročevalec dr. Milan Zver. V nadaljevanju lahko preberete zaključne misli dr. Zvera v razpravi oziroma si ogledate video.

Spoštovani gospod predsedujoči, dragi kolegi,

hvala za to razpravo, v kateri ste mnogi poudarjali, da Erasmus+ gradi evropsko identiteto, nekateri ste temu nasprotovali, ampak vendarle bi rad poudaril, da Erasmus+ podpira tudi oblikovanje osebne identitete, nacionalne, regionalne in da se to z evropsko identiteto ne izključuje.

V proračunu EU je Erasmus del poglavja z naslovom 'vlaganje v ljudi'. Verjamem, da je vlaganje v Erasmus vlaganje tudi v prihodnost Evrope, zato ob koncu ponovno pozivam Evropsko komisijo in države članice, da v trialogu podprejo trikratno povečanje proračuna.

Države članice pogosto oklevajo, ko gre za višanje sredstev za evropske programe, še posebej, ko gre za t.i. mehke politike, kot so izobraževanje ali mladinske politike. A naj spomnim, da je Evropski Svet lansko leto umestil program Erasmus+ med štiri glavne prioritete za obdobje po letu 2020, poleg varnosti, obrambe in migracij. Pozivam države članice, da ne pozabijo na to zavezo.

Zavedam se, da pogajanja s Komisijo in Svetom EU ne bodo lahka, gre za daleč največje povečanje sredstev za kateri koli program, hvaležen pa sem vsem političnim skupinam, ki so podprle to našo skupno prizadevanje in verjamem, da bo pogajalec Evropskega parlamenta  imel močan mandat.

Idealno bi bilo, če bi trialog zaključili do konca leta 2019 ali vsaj v prvi polovici 2020, s čimer bi omogočili nemoten prehod iz sedanjega na prihodnji dolgoročni proračun. Tako bi v letu 2021 omogočili odhod v tujino za skoraj milijon ljudi in nemoteno izvajanje sto tisoč projektov.