Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: »Slovenija ne črpa sredstev, ki so namenjena zmanjševanju nezaposlenosti mladih«

Vodja delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je povzel dogajanje v Evropskem parlamentu v minulem tednu. "Slovenska delegacija ELS glasno nasprotuje imenovanju Alenke Bratušek. Če naše stališče ne bo dovolj slišano, poslanci SDS v Evropskem parlamentu ne bomo podprli Evropske komisije v tej sestavi," je med drugim dejal.

Evropski parlament je v tem tednu zasedal prvič po poletnih počitnicah, ki so tu, pa tudi v Sloveniji, bile precej vroče. To, kar se je dogajalo pri nas doma pri evropskih politikih ni ostalo očem skrito.
 
Septembrsko zasedanje je potekalo predvsem v znamenju Ukrajinske krize. Ruska invazija se na žalost nadaljuje, Putinovi geostrateški načrti pa segajo precej dlje od Krima. Ruski predsednik je dokazal, da ne spoštuje svetovne ureditve, ozemeljske suverenosti, mednarodnega prava in temeljnih človekovih pravic. A prepričan sem, da na dolgi rok njegova avantura ne bo uspešna. Če bo nadaljeval po začrtani poti, bo Rusija v nekaj letih osamela država z veliko gospodarsko in socialno škodo.
 
V teh težkih časih je bil torek vendarle optimistični dan tako za Ukrajino kot za EU. Prvič v zgodovini smo vzpostavili video povezavo med obema parlamentoma in  z veliko večino, sočasno, potrdili pridružitveni sporazum. Nekaj grenkega priokusa je sicer pustila enoletna odložitev veljavnosti prosto-trgovinskega sporazuma z Ukrajino.
 
Poslanci smo tudi tokrat iskali tudi rešitve za nezaposlenost med mladimi v Evropski uniji. Opozoril sem, da države zelo slabo črpajo evropska sredstva, ki so namenjena zmanjševanju nezaposlenosti in pozval Evropsko komisijo k ukrepanju. Do danes sta le dve državi dejansko začeli črpati 6 milijard evrov, ki so na nam voljo. Slovenije na žalost ni med njima. Takšno neodgovorno obnašanje držav članic mladim sigurno ni v pomoč.

Najboljši način za ustvarjanje novih delovnih mest je ustvarjanje novih delodajalcev. Mala in srednja podjetja ter mikropodjetja prispevajo 85 % novih zaposlitev, zato moramo pomagati predvsem njim. Na evropskem in državnem nivoju morajo biti spodbude za mlade in nove podjetnike takšne, da bo vedno več ljudi ustvarjalo lastna podjetja.
 
Poslanci smo se pripravljali tudi na zaslišanja predlaganih komisarjev. Znano je, da slovenska delegacija Evropske ljudske stranke glasno nasprotuje imenovanju Alenke Bratušek. Prepričani smo, da zaradi izkazane proti-evropskosti in drugih razlogov ne zasluži tega položaja. Če naše stališče ne bo dovolj slišano, poslanci SDS v Evropskem parlamentu ne bomo podprli Evropske komisije v tej sestavi.

Poslanci smo obsodili ofenzivo Islamske države - ISIS, ter opozorili na nujnost močnega mednarodnega odziva, da se prepreči poboje in preganjanje manjšin, med drugim tudi kristjanov. Ti še nikoli v zgodovini niso bili tako ogroženi kot tokrat. Tokrat smo v evropskem parlamentu gostili škofa Camoussa iz Iraka, ki je govoril o grozodejstvih, ki se dogajajo kristjanom v Iraku in regiji.
 
V razpravi o evropskem proračunu za leto 2015 smo poslanci spomnili, da ima Evropska unija že iz lanskega leta 23 milijard neplačanih obveznosti. Zavzeli smo se za to, da se obveznosti poravna čimprej, da se dolg iz leta v leto ne kopiči. Ta sredstva potrebujemo za Erasmus programe, univerze, raziskave ter mala in srednja podjetja. V Evropski ljudski stranki smo predlagali tudi amandmaje, s katerimi bi namenili več sredstev prav za te namene.

Sicer večina zadev poteka v znamenju oblikovanja Evropske komisije in v pričakovanju zaslišanj. Priprave nanje so temeljite in obširne. O rezultatih bom poročal v naslednjem javljanju, do takrat pa lep pozdrav!