Nahajate se tukaj

Novembrsko mini-plenarno zasedanje v Bruslju

Po skoraj letu dni intenzivnih pogajanj je na tokratnem plenarnem zasedanju v Bruslju Evropski parlament sprejeli novo zakonodajo, ki naj bi omogočila, da bodo hedge skladi bolje izpolnjevali svojo nalogo, to je zavarovanje premoženja pred izgubo vrednosti.

V letošnjem letu je ostalo neporabljenih približno 146 milijonov evrov, namenjenih za energetske projekte. Poslanci so na zasedanju potrdili zakonodajo, s katero bo mogoče ta sredstva porabiti tudi za projekte, namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti in projektom s področja obnovljivih virov energije.

Evropski živinorejci se v zadnjem času soočajo z visokimi cenami hrane za živino, kar ogroža njihovo delovanje. Milan Zver je zato skupaj s poslanskimi kolegi Evropski komisiji postavil vprašanje, kako ta namerava pomagati živinorejcem.