Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Podzemne vode je treba varovati

Čeprav je jasno, da gradnja kanala C0 čez vodovarstveno območje pomeni velik pritisk na naravo, gradnja še naprej nemoteno poteka navkljub številnim kritikam strokovnjakov, ki opozarjajo na nevarnosti Jankovićevega projekta. Golobova vlada se je sicer s koalicijsko pogodbo zavezala skrbnemu in učinkovitemu upravljanje voda, boljšemu varovanju narave ter učinkovitejšemu nadzoru nad stanjem okolja. Kot kaže, pa se koalicijska SD pomena varovanja čiste vode zelo dobro zaveda na evropski ravni, a na nacionalni je žal vse drugače. Da takšen odnos, ko se eno govori v Evropi, doma pa dela drugo, ni pravičen do volivcev stranke, je prepričan evropski poslanec dr. Milan Zver.

»Čestitam poslancu Milanu Brglezu za dobro pripravljeno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o določitvi okvira za ukrepe na področju vodne politike, o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike,« je zapisal dr. Milan Zver. »To poročilo razumem kot stališče Socialnih demokratov na evropski ravni.  Želel pa bi si, da bi Socialni demokrati podobno stališče zavzeli na lokalni ravni glede spornega kanala C0,« je še izpostavil dr. Zver in dodal, da Socialne demokrate vabi, da se pridružijo opoziciji in zahtevajo zaustavitev del na projektu, ki grozi onesnaženju vodonosnika, ki predstavlja pomemben vir pitne vode in oskrbuje cca. 300.000 prebivalcev mestne občine Ljubljana s pitno vodo. »Takšno stališče bi bilo povsem v skladu in duhu poročila, ki ga je za Evropski parlament pripravil g. Brglez. Ne bi bilo pošteno do volivcev, da v Evropi govorite eno, doma pa delate drugo,« je poudaril dr. Zver.

V poročilu o predlogu direktive je poudarjeno, da voda ni tržni proizvod, ampak “skupna dobrina in dediščina, ki jo je treba varovati in z njo ustrezno ravnati, da bi ohranili ekosisteme in zagotovili univerzalni dostop do čiste vode”. “Kemično onesnaževanje površinskih in podzemnih voda ogroža vodno okolje z vplivi, kot so akutna in kronična toksičnost v vodnih organizmih, kopičenje onesnaževal v ekosistemih ter izguba habitatov in biotske raznovrstnosti, ogroža pa tudi zdravje ljudi. Določitev okoljskih standardov kakovosti prispeva k uresničevanju cilja ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov kot enega prednostnih ciljev 8. okoljskega akcijskega programa,” je prav tako zapisano.

“Voda je javna dobrina v korist vseh, ki jo je treba kot bistveni naravni vir, ki je nenadomestljiv in nujno potreben za življenje, skrbno obravnavati v njeni socialni, ekonomski in okoljski razsežnosti. Podnebne spremembe vključno z vse pogostejšimi naravnimi nesrečami in ekstremnimi vremenskimi pojavi ter zmanjšanje biotske raznovrstnosti negativno vplivajo na kakovost in količino vode, kar ustvarja pritisk na sektorje, ki so odvisni od njene razpoložljivosti, zlasti na kmetijstvo,” je navedeno in izpostavljeno, da bi moralo biti dobro upravljanje voda vključeno v vse politike Unije v zvezi s sektorji, kjer se porablja voda.