Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Skrbniški skladi so pomemben instrument javne diplomacije EU, pri katerem je ključna večja vloga Evropskega Parlamenta

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na skupnem zasedanju odborov za zunanje zadeve, proračun in razvoj predstavil poročilo o izvajanju Skrbniških skladov in Instrumenta za begunce v Turčiji.  Poslanec je namreč stalni poročevalec odbora za zunanjo politiko za EU Skrbniške sklade, katerih cilj je omogočiti hitrejši in prožnejši odziv na nastajajoče krize in hitro spreminjajoče se dogodke, za katere so se vnaprej namenjena sredstva v proračunu EU izkazala za nezadostna. EU je doslej ustanovila štiri skrbniške sklade in Sklad pomoči za begunce v Turčiji. Izvajanje skrbniških skladov še vedno poteka, Komisija pa Evropskemu parlamentu redno poroča o stanju.

Evropski poslanec dr. Milan Zver se je sprva zahvalil soporočevalcema za dobro sodelovanje pri pripravi osnutka poročila o izvajanju skrbniških skladov EU in Instrumenta za begunce v Turčiji. "EU administracija je velikokrat deležna kritik, da je počasna pri zagotavljanju pomoči. Skrbniški skladi EU so inovativna orodja, ki so bili ustanovljeni ravno z namenom, da zagotovijo možnosti za hitro in učinkovito ukrepanje na nastajajoče krize in hitro spreminjajoče se dogodke, za katere so se vnaprej namenjena sredstva v proračunu EU izkazala za nezadostna " je uvodoma poudaril dr. Milan Zver, ki je ob tem dejal, da so se skrbniški skladi izkazali kot prilagodljiva, proaktivna in prožna orodja, zlasti v primerjavi z drugimi zunanjimi finančnimi instrumenti."

"Po pregledu izvajanja skrbniških skladov bi, kot ene najpomembnejših prednosti skrbniških skladov EU, izpostavil predvsem prožno in hitro odzivanje na dejanske potrebe na terenu, možnost sodelovanja tretjih držav članic kot donatorjev ter okrepljen politični dialog s partnerskimi državami," je ob predstavitvi poročila dejal dr. Zver. Skrbniški skladi EU, ki so odprti za prispevke držav članic in tretjih strani, znatno povečujejo prepoznavnost EU in držav članic, ki pri prispevkih EU v okviru Združenih narodov, Svetovne banke in drugih skrbniških skladov pogosto manjka. Ob tem je izpostavil delovanje skrbniškega sklada Kolumbija in Madad ter Instrumenta za begunce v Turčiji, za katera je odgovoren odbor za zunanjo politiko, in poudaril, da so vsi trije upravičili svojo dodano vrednost, izpolnili postavljene cilje in dosegli pričakovane rezultate. "Žal pa so potrebe in izzivi, ki so bili razlog za ustanovitev teh skrbniških skladov EU, še vedno prisotni. Covid19 je te razloge le še okrepil, " je poudaril evropski poslanec dr. Milan Zver.

"Vojna v Siriji, ki je ustvarila največjo begunsko krizo v sodobni zgodovini, ima uničujoč vpliv na Sirijo in širšo soseščino," je opomnil dr. Zver in dodal, da sta prav skrbniški sklad Madad in Instrument za begunce v Turčiji pomembno orodje pri zagotavljanju humanitarne in razvojne pomoči sirskim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim.

Po besedah evropskega poslanca so zaskrbljujoče tudi razmere v Kolumbiji. "Država sooča s številnimi krizami hkrati, ki krhajo prizadevanja mirovnega sporazuma. Nasilje je še vedno prisotno skupaj z visoko stopnjo organiziranega kriminala in resnimi kršitvami človekovih pravic. Skrbniški sklad za Kolumbijo je uspel doseči oprijemljive rezultate pri zagotavljanju razvojne podpore malim kmetom ter malim in srednjim podjetjem, s čimer je pomembno prispeval k lokalnemu razvoju v regijah, ki so bile najbolj prizadete v konfliktu," je dejal dr. Zver.

"Ker bodo obstoječi skrbniški skladi konec letošnjega leta prenehali obstajati, se moramo osredotočiti na številne izkušnje, pridobljene pri izvajanju skrbniških skladov, in jih uporabiti za izboljšanje izvajanja nove generacije zunanjih finančnih instrumentov EU," je pri tem ocenil evropski poslanec dr. Milan Zver.

Nenazadnje je še poudaril, da je treba v primeru ustanovitve novega skrbniškega sklada povečati nadzorne pristojnosti Evropskega parlamenta. "Gre za pomemben instrument javne diplomacije, zato je pri tem ključna vloga Evropskega Parlamenta," je dejal evropski poslanec in ob koncu še ocenil, da je treba učinkovito uporabiti celoten nabor instrumentov finančne pomoči, predvidene s predpisi o Globalni Evropi in v okviru instrumentov za predpristopno pomoč (IPA), za zagotavljanje hitrega reševanja kriz ter ohranjanja globalnega miru in stabilnosti.