Nahajate se tukaj

Dr. Zver: "V Bruslju se trudim za reševanje problema t.i. dvojnega obdavčenja, a ključni korak mora narediti vlada"

Spomladi leta 2014 se je Civilna iniciativa Apače obrnila na evropskega poslanca, dr. Milana Zvera, da bi jim pomagal pri reševanju problematike obdavčevanja slovenskih delovnih migrantov.

Od takrat je dr. Zver v stalnem stiku s predstavniki iniciative. Skupaj z mag. Andrejem Šircljem se je srečal z njimi takoj po evropskih volitvah. V začetku 2015 je v zvezi s tem govoril na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, vložil je več predlogov sprememb glede dostopa delavcev do storitev na področju mobilnosti.

Že decembra 2014 je na Evropsko komisijo naslovil pisno vprašanje z naslovom Neurejeno področje obdavčenja (obmejnih) delovnih migrantov odvrača od mobilnosti in prostega gibanja delovne sile znotraj EU. V oktobru 2015 je od Komisije zahteval uraden odgovor o tem, kdaj bodo državljani občutili rezultate aktivnosti, ki jih Komisija izvaja v zvezi s to problematiko ter zakaj še ni prišlo do večjega napredka na področju evropske zakonodaje, ki ureja to področje.

Veliko lažje, kot preko evropske zakonodaje, bi problem lahko rešila aktualna vlada dr. Mira Cerarja. To je možno narediti v okviru sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Slovenijo in Avstrijo. Če Avstrija ne bi želela odpirati tega sporazuma, pa bi uvedli ustrezne spremembe v obstoječi zakonodaji, kjer bi upoštevali posebno situacijo delovnih migrantov. Rešitve so možne, a jih lahko izpelje le vlada oziroma ministrstvo za finance in ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z avstrijskimi partnerji.

A ker vlada tega ne želi oz. ne zna narediti, moramo v Bruslju iskati poti za zunanje pritiske in evropske pobude, ki bi jo končno prisilile k ukrepanju.

Za ureditev problematike se je intenzivno trudila tudi stranka SDS. Leta 2007 je vlada Janeza Janše z državnim sekretarjem mag. Andrejem Šircljem sprejela sklep, da se pristopi k spremembi mednarodne konvencije med Avstrijo in Slovenijo. Proces je stekel, a ga naslednja vlada na žalost ni zaključila. Kot opozicijska stranka je SDS leta 2009 podprla sklep Vlade RS, da se uvede posebna davčna olajšava za čezmejne delovne migrante. Jeseni leta 2012 je SDS skupaj z drugimi strankami uspela zavrniti prvi poskus ukinitve posebne davčne olajšave.

Približno 18.000 Slovencev si preživetje zagotavlja z delom v sosednji Avstriji, ker v Sloveniji ne najdejo dela. Poleg davščin, ki jih plačajo v Avstriji, morajo plačati še dodaten davek v Sloveniji, zaradi česar je težko zlasti tistim z nižjimi dohodki. Slovenski migranti plačujejo višje davke, kot njihovi avstrijski kolegi, ki delajo v istem okolju. Za nočno in praznično delo ter delo z nevarnimi snovmi dobijo dodatke, ki so v Avstriji izvzeti iz obdavčitve. A Slovenija te dodatke obdavči, saj iz avstrijskega davčnega reda ne prenese davčne osnove ampak celoten bruto zaslužek. Avstrija dnevnim migrantom prav zaradi njihove situacije omogoča določeno davčno olajšavo, a jim Slovenija tako prihranjena sredstva potem vzame. Vse to predstavlja diskriminacijo slovenskih državljanov in je v nasprotju z osnovnim načelom evropske integracije, ki temelji na prostem pretoku ljudi. Neurejeno področje obdavčenja (obmejnih) delovnih migrantov pa zavira prosto gibanje delovne sile znotraj EU.