Nahajate se tukaj

Evropski poslanec dr. Milan Zver z 100% prisotnostjo na sejah odbora CULT

Leta 2019 smo izvolili evropske poslance, ki predstavljajo Slovenijo v Evropskem parlamentu v petletnem obdobju. Evropski parlament ima sicer 705 poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat. Evropski poslanci imajo vrsto nalog in obveznosti, njihovo delo je med drugim povezano z delom v njihovih volilnih okrajih ter z zasedanji na plenarnih sejah v Strasbourgu in Bruslju. Poslanci sodelujejo tudi na zasedanjih odborov in političnih skupin, njihovo delo pa seveda obsega tudi spremljanje zakonodaje, predpisov in drugih dokumentov, vezanih na aktivnosti odbora, katerega člani so. Obveznosti in pravice poslancev sicer podrobneje določa statut iz leta 2009.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je v Evropskem parlamentu član Evropske ljudske stranke, kjer tudi redno spremljajo, kako aktiven je vsak posamičen poslanec pri izvrševanju svojega mandata. Na podlagi aktivnosti poslanca se v poslanski skupini odločijo tudi, na kakšen način bo poslanec sodeloval pri nadaljnjem delu poslanske skupine ter v kolikšni meri bodo upoštevani njegovi predlogi, rešitve. Prav tako se na podlagi delovanja in aktivnosti poslanca odločijo o njegovi vlogi pri pripravi različnih poročil.

Evropska ljudska stranka je tako za vse poslance v okviru politične skupine pripravila posebno analizo, v kateri je bilo ugotovljeno, da je dr. Milan Zver v času od julija 2019 do decembra 2022 na plenarnih zasedanjih glasoval v 95,99%, v odborih, kjer je poslanec član, pa je glasoval v 95,54% primerov.

Analiza je ugotovila tudi, da je dr. Milan Zver sodeloval na prav vseh sejah odbora CULT, katerega član je, saj je bila njegova udeležba 100%, na plenarnih zasedanjih pa je bil prisoten v 98.59%.

Izpostavljeni podatki kažejo, da je evropski poslanec dr. Milan Zver izjemno dosleden in odgovoren pri izvrševanju svojega poslanskega mandata.