Nahajate se tukaj

Internet za izobraževanje in za razumevanje med kulturami v EU

Na odboru za kulturo v Evropskem parlamentu je potekala javna razprava o vlogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (ICT) na področju izobraževanja in medkulturnega dialoga v EU.

Strokovnjaki iz Belgije, Francije, Nemčije in ZDA so predstavili možnosti, ki jih ponujajo te tehnologije predvsem pri učenju tujih jezikov in povezovanju študentov iz različnih držav članic EU.

Milan Zver se je vključil v razpravo o študiju na daljavo in virtualni mobilnosti študentov. V razpravi je prevladalo mnenje, da je internet eden izmed ključnih dejavnikov današnjih izopbraževalnih sistemov in da ga bo moč v prihodnje vedno bolje izkoristiti za namene izobraževanja. Kljub vsemu pa bo komunikacija v realnem svetu ostala zelo pomembna.

Na popoldanskem delu zasedanja odbora pa je Zver pozdravil dosežke španskega predsedovanja EU na področju izobraževanja, kulture in mladinske politike. Obenem je spomnil na izkušnje slovenskega predsedovanja in omenil, da odprta metoda koordinacije v nekaterih segmentih izobraževanja v EU ne zadostuje. Če želi Evropa doseči cilje, ki si jih je zastavila v strategiji EU 2020, bo morala sprejeti nekatere smelejše ukrepe za harmonizacijo na področju izobraževanja in mladinske politike.

Milan Zver se je vključil v razpravo o študiju na daljavo in virtualni mobilnosti študentov