Nahajate se tukaj

Program preteklega mandata

Evropska sredstva kot razvojni vir

EU nam bo tudi v sedanjem proračunskem obdobju namenila približno 4 milijarde evrov nepovratne pomoči. Ta denar je treba počrpati in ga porabiti za razvoj. Evropska unija je razvila tudi posebne mehanizme pomoči, kot je evropski finančni mehanizem, ki predstavlja posojila z nizkimi obrestnimi merami. Pomoč je povezana z določenimi reformami, kar je dobro, saj Slovenija potrebuje oboje: denar in reforme. Z evropskim denarjem, privatizacijo, debirokratizacijo (ukinitev agencij, komisij ipd.)  in revitaliziranim gospodarstvom lahko preprečimo bankrot Slovenije, jo stabiliziramo in zagotovimo njen nadaljnji razvoj.

S podjetnostjo proti brezposelnosti in nezaposljivosti

Za marsikoga je največji problem Slovenije brezposelnost. Ta še posebej hitro narašča med mladimi, ki jo nekateri že označujejo za »izgubljeno generacijo«. Slovenija mora zaustaviti eksodus najbolj vitalnega dela prebivalstva in izkoristiti njihov delovni potencial doma. Podjetnost, znanje, drznost, pogum in inovativnost mladih so karakteristike, ki vodijo do uspeha. Tudi glede tega nam EU pomaga z denarjem iz posebne jamstvene sheme in iz drugih virov (Socialni sklad, Erasmus+). Brezposelnost med mladimi lahko trajno zmanjšamo le, če izboljšamo zaposljivost.

Na eni strani se to lahko doseže s prilagodljivim trgom dela in okrevanim gospodarstvom, na drugi pa z boljšim šolstvom, ki opremlja mlade s kompetencami, ki jih potrebujejo tako na trgu dela kot v zasebnem življenju. ELS/SDS ima realen gospodarski načrt, ki temelji na rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Pomemben razvojni vir je lahko tudi uspešen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Naš cilj je vzpostaviti takšne razmere, da bo naša Slovenija v osrčju Evropske unije čim prej postala odrasla oseba, za katero ne bo treba vsestransko skrbeti.

Tako Slovenija kot tudi Evropska unija v demografskem smislu postajata ostarela družba, zato nujno potrebujeta vse svoje razpoložljive človeške vire. Za prihodnost je nujno, da tudi starejšim zagotovimo okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje potenciale v tretjem življenjskem obdobju.

Zaustavitev birokracije

Eno od nosilnih programskih gesel Evropske ljudske stranke je zaustavitev krepitve birokracije. Tudi Slovenijo duši njena lastna birokracija. Leve vlade so vselej neustavljivo zaposlovale v upravi in javnem sektorju. Nenehno dvigovanje davkov, ki so infuzija zbirokratizirane države, ne pomeni nujno zagotavljanje boljšega zdravstva ali šolstva, ampak predvsem vzdrževanje upravne in politične moči tranzicijske levice. Mi pa hočemo vitkejšo državo in odpravo birokratskih ovir. Le tako lahko svobodno in kreativno zaživijo civilna družba, gospodarstvo in podjetni posamezniki.

Slovenija – pravična država in odprta družba

Posameznik se ne počuti pravno varen, če je kazensko preganjan za kritiko delovanja državnega organa, če je obsojen brez dokazov. Počuti se manipuliran, če vsi dominantni mediji trobijo v isti rog, če se dogaja cenzura. Izgublja zaupanje v državo, ko je vlada ni sposobna voditi, v demokracijo, če se ljudska volja nenehno krši. Slovenska družba se mora modernizirati na vseh področjih, predvsem v pravosodju, ki uživa najnižje zaupanje ljudi v zadnjih dvajsetih letih. Slovenija mora sprejeti reforme, ki bodo v korist vseh, ne le posameznih družbenih skupin. Ljudje morajo začutiti pravičnost, tako se bo izboljšalo  zaupanje v pravosodni sistem in demokracijo.

ELS podpira koncept pravične države, ki je temelj zdrave družbe. V prihodnosti bo razvila mehanizme in organe, ki bodo nadzirali delovanje pravosodnih sistemov v državah članicah. Zavedamo se, da nobena skupnost ni večno dana niti naši Sloveniji in EU. Zato moramo skrbeti zanju kot za cvet, ki nam največ pomeni. EU je močna predvsem zaradi tega, ker jo povezujejo vrednote. Kljub različnosti se v njej počutimo enotni in svobodni. Hočemo več Evrope, zato zavračamo evroskepticizem; zavračamo pa tudi unitaristične in preveč centralistične koncepte evropske levice in liberalcev, ki bi ukinili suverenost članic. S tem so povezane tudi razprave o novih geostrateških razmerah, ki jih je sprožila Rusija z nedopustno priključitvijo ukrajinskega Krima. V Sloveniji so protizahodne sile močnejše, kot se vidi, zlasti na novi in stari skrajni levici. V državah, kjer tranzicija zaradi upravne, politične, gosodarske in medijske moči neokomunističnih sil ni uspela, ni ogrožena le nadaljnja demokratizacija, ampak tudi mednarodna ureditev in mir.

V SDS smo prepričani, da je le odprta, moderna, visokotehnološko razvita Slovenija v EU prava alternativa tem silam, zazrtim v preteklost. Generacijam, ki prihajajo, moramo v Sloveniji in Evropi zapustiti zdravo družbeno in naravno okolje.