Nahajate se tukaj

Srečanje z direktorico Evropske fundacije za usposabljanje

Milan Zver se je v Bruslju srečal z Madlen Serban, direktorico Evropske fundacije za usposabljanje (European training foundation - ETF). ETF je agencija Evropske unije, ki ima svoj sedež v Torinu, v Italiji. Ustanovljena je bila leta 1994, z namenom, da bi prispevala k razvoju izobraževanja in usposabljanja v partnerskih državah Evropske unije.

Trenutno ETF sodeluje z 29 državami v razvoju in tranzicijskimi državami, poleg tega pa je EU tudi njihov največji donator pomoči za razvoj izobraževanja. Sodelovanje EU s temi državami na področju šolstva pa seveda poteka tudi na drugih nivojih. Evropska komisija bo v kratkem v svoje programe Vseživljenjskega učenja (Life long learning) vključila 15 izmed njih.

Zver je s Serbanovo razpravljal o možnih oblikah sodelovanja med EFT in Evropskim parlamentom. Predstavniki EFT bodo januarja 2011 predstavili svoje delo parlamentarnemu odboru za zaposlovanje, Zver pa je predlagal, da bi se v prihodnosti predstavili še na odboru za Kulturo in izobraževanje.