Nahajate se tukaj

Za Evropsko javno tožilstvo, ki bo ščitilo finančne interese davkoplačevalcev

"Posamezne države članice imajo težave z odzivom na domnevne finančne goljufije. Podatki kažejo, damanj kot tretjino priporočil Olafa pretvorijo v obtožnice", je prizadevanja Evropskega parlamenta za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva pozdravil vodja slovenske delegacije v ELS in podpredsednik SDS, dr. Milan Zver (SDS/ELS).

"Evropska unija se mora odzvati na škodo, ki nastaja zaradi finančnih nepravilnosti v državah članicah. Zaradi domnevnih goljufij smo izgubili pol milijarde evrov, to je ogromno denarja, ki ga na koncu plačajo davkoplačevalci.

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva je prava pot, vendar bo le-to lahko učinkovito varovalo finančne interese EU samo, če bo obstajalo sui generis, kot samostojna, močna služba, ki bo lahko nemoteno preiskovala in preganjala. Evropskemu svetu ne smemo dovoliti, da to službo spremeni v še enega "papirnatega tigra", suho vejo v strukturi EU", je dodal dr. Zver.

"Evropska unija bi v prihodnje morala razmejiti in hkrati okrepiti delovanje Olafa, Eurojusta in Europola ter dopolniti pravni okvir za delovanje evropskih sodišč", je še dejal poslanec in zaključil s konkretnim pozivom Svetu, da naj v zakonodajni postopek vključi Evropski parlament.

"Evropsko javno tožilstvo namreč potrebuje najvišjo možno legitimnost", je povzel.