Nahajate se tukaj

Dr. Zver iz junijskega plenarnega zasedanja v Bruslju

Na tokratnem plenarnem zasedanju v Bruslju so evropski poslanci razpravljali o ostrejših sankcijah za države, ki kršijo finančna pravila EU. Ker se nekatere države članice zavzemajo za nižji proračun Unije v naslednjem letu, so jih poslanci pozvali, naj povedo, točno katere naloge naj EU opusti v primeru, da njen proračun za naslednje leto ne bo dovolj velik.

Poslanci so sprejeli tudi pomembno poročilo o skupni kmetijski politiki za čas do leta 2020. Poročilo se zavzema za trdno in trajnostno skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotavljala varnost v preskrbi s hrano, ščitila okolje, ustvarjala nova delovna mesta in bo vzpodbudna za male kmete. Poleg tega se zavzema za večjo pogajalsko moč kmetov v razmerju do živilsko pridelovalne industrije in trgovinskih podjetij in za večjo podporo mladim kmetovalcem.

Poslanci so razpravljali še o kohezijski politiki EU do leta 2020, napredovali pa so tudi v pripravah skupnih evropskih pravil o pravicah potrošnikov glede obveščenosti in dostave blaga, ki bodo nadomestila 27 svežnjev nacionalnih zakonodaj na tem področju.