Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Državna sekretarka Tina Seršen izdala sporno odločbo za kanal C0

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje v povezavi s sporno odločbo državne sekretarke Tine Seršen v primeru kanala C0.

Kot v vprašanju poudarja evropski poslanec, projektu kanal C0, ki bo odvajal kanalizacijo preko podtalnice ob reki Savi in ogrozil zdravje in varnost prebivalcev Ljubljane, nasprotujejo mnogi strokovnjaki, pa tudi civilna družba.

Kot poudarja dr. Milan Zver, je državna sekretarka za energetiko, Tina Seršen, 29. decembra 2023 zato, da izsili dokončanje projekta, izdala odločbo, ki krši uveljavljena pravna pravila in načela o varovanju okolja, ki so predpisana za izvedbo tovrstnih projektov  ter je sporna in izpodbojna najmanj iz dveh vidikov:

1) njen namen je, da se izogne izpolnitvi 88. in 89. člena Zakona o varstvu okolja, ki zahtevata presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ARS-a, na tak način, da se teren, po katerem teče kanal C0, obravnava kot več manjših enot (čeprav je vodno zajetje, nad katerim teče kanal C0, ena sama enota)

2) zakon, ki določa, kdo podpisuje pravne akte, zahteva, da mora Odločbo podpisati oseba, ki ima opravljen Izpit iz Splošnega upravnega postopka - česar pa Tina Seršen nima.

Evropski poslanec zaradi navedenega Komisijo, ki je leta 2017 odobrila omenjeni projekt, sprašuje:

1) ali se strinja, da se projekti, financirani z evropskimi sredstvi, vodijo mimo zakonodaje držav članic? 2) kaj namerava Komisija storiti kot varuhinja evropskih pogodb, da se prepreči zloraba evropskih sredstev v okviru projekta kanal C0?

3) ali je Komisija že začela kakšno preiskavo glede projekta Kanal C0?

Dr. Milan Zver je obenem prepričan, da gradnja kanala C0 in postopki, ki se dogajajo ob tem, kažejo  na širši problem kršitev pravne varnosti in neupoštevanje pravnega reda v Sloveniji, kar je izjemno zaskrbljujoče.