Nahajate se tukaj

V boju proti radikalizaciji je najpomembnejše izobraževanje

V boju proti radikalizaciji je najpomembnejše izobraževanje za demokracijo

Odbor za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu je v torek, 15. septembra 2015, izrazil podporo mnenju o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij.

V zadnjih letih se je več kot 5.000 evropskih državljanov pridružilo terorističnim organizacijam, predvsem Daišu v Iraku in Siriji. Ko se t.i. tuji borci vrnejo, predstavljajo veliko nevarnost za Evropo. Temu dejstvu se nismo posvečali dovolj, dokler nas niso pretresli teroristični napadi v Parizu in Københavnu v začetku letošnjega leta.

Dr. Milan Zver, poročevalec skupine ELS za to temo, je ob koncu glasovanja spomnil, da je v boju z radikalizacijo potreben celovit pristop. "Pomembna je krepitev sodelovanja med članicami EU in tretjimi državami, krepitev evropskih institucij, kot sta Europol in Eurojust, boljša izmenjava podatkovnih baz, preprečevanje radikalizacije na internetu. To morajo biti prioritete evropske varnostne agende", je povedal.

"Spodbudno dejstvo je, da vse več držav sprejema zakonodajo, ki omogoča kazensko preganjanje t.i. tujih borcev. A dolgoročno gledano je najpomembnejše izobraževanje za aktivno državljanstvo in za demokratično politično kulturo", je še poudaril evropski poslanec.

Mnenje odbora za kulturo poudarja ključno vlogo zgodnjega prepoznavanja oseb, ki jim grozi, da bodo izpostavljeni radikalizaciji ter preprečevanja marginalizacije. Celovit preventivni pristop mora potekati na lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Vključevati mora kakovostno izobraževanje in usposabljanje, neformalno in priložnostno učenje, prostovoljno delo, pa tudi kulturo in šport.

Mladostniki so posebej ranljiva skupina, saj šele razvijajo svoj sistem vrednot in so zato bolj dovzetni za manipulacijo. "Pomembno vlogo imajo mediji in politične organizacije, najpomembnejša pa je zagotovo družina", je poudaril dr. Zver in dodal, da "se moramo vsi truditi, da bi pri mladih spodbudili občutek pripadnosti, odgovornost do drugih, spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, človekovih pravic, enakosti."

"Le tako bodo mladi postali aktivni, odgovorni, kritično razmišljujoči in medijsko pismeni člani družbe, ki bodo sprejemali različna mnenja, obenem pa spoštovali pravno državo", je zaključil dr. Zver.

Mnenje odbora tudi poudarja, da lahko pomembno vlogo v boju proti radikalizaciji igrajo programi EU, kot so Obzorje 2020, Erasmus +, Ustvarjalna Evropa ter Evropa za državljane.