Nahajate se tukaj

Novice

sreda, 29. September 2010

V spomin na nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta

Milan Zver se je vpisal v žalno knjigo ob smrti nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Egona Klepscha. Klepsch je bil za evropskega poslanca izvoljen v Nemčiji leta 1973. Funkcijo poslanca je opravljal do leta 1992, ko je bil izvoljen še za predsednika parlamenta.

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o večji podpori Evropske unije za šport na ljubiteljski ravni

v skladu s členom 123 poslovnika

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

Datum poteka:  6.12.2010

0062/2010

Pisna izjava o večji podpori Evropske unije za šport na ljubiteljski ravni

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji

v skladu s členom 123 poslovnika

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

Pretek roka: 20.12.2010

0068/2010

Pisna izjava o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o prizadevanjih Unije v boju proti krčenju gozdov

v skladu s členom 123 poslovnika

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

Pretek roka: 14.10.2010

0056/2010

o prizadevanjih Unije v boju proti krčenju gozdov

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o pitni vodi kot temeljni pravici

v skladu s členom 123 poslovnika

Rosario Crocetta

Pretek roka: 14.10.2010

0049/2010

Pisna izjava o pitni vodi kot temeljni pravici

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

Strani