Nahajate se tukaj

Novice

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o financiranju sektorja izobraževanja – prednostna naloga gospodarskega okrevanja

v skladu s členom 123 poslovnika

Cătălin Sorin Ivan

Pretek roka: 10.5.2010

0005/2010

Pisna izjava o financiranju sektorja izobraževanja – prednostna naloga gospodarskega okrevanja

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o uvedbi evropskega dneva otroka

v skladu s členom 123 poslovnika

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Bechu

Pretek roka: 22.4.2010

0003/2010

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji

v skladu s členom 123 poslovnika

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

Pretek roka: 22.4.2010

0002/2010

Pisna izjava o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o glavkomu

v skladu s členom 123 poslovnika

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

Pretek roka: 22.4.2010

0001/2010

Pisna izjava o glavkomu

Evropski parlament,

torek, 28. September 2010

PISNA IZJAVA o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

v skladu s členom 123 poslovnika

Franz Obermayr

Pretek roka: 25.3.2010

0067/2009

Pisna izjava o otrokovih pravicah kot človekovih pravicah

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 123 poslovnika,

Strani