Nahajate se tukaj

Novice

sreda, 29. September 2010

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Paolo De Castro

(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

sreda, 29. September 2010

POROČILO o politiki kakovosti kmetijskih proizvodov: katera strategija je prava? (2009/2105(INI))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Giancarlo Scotta'

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o politiki kakovosti kmetijskih proizvodov: katera strategija je prava?

(2009/2105(INI))

Evropski parlament,

sreda, 29. September 2010

POROČILO o poenostavitvi SKP (2009/2155(INI))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Richard Ashworth

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Poenostavitev SKP

(2009/2155(INI))

Evropski parlament,

sreda, 29. September 2010

POROČILO o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (2009/2202(INI))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Marit Paulsen

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010

(2009/2202(INI))

Evropski parlament,

Strani